..... zachovajme si tradičnú kultúru, folklór, zvyky a materinský jazyk

Amen Savore - My všetci

Daruj kúsok svojho <3 daruj seba

...Váš dar môže mať aj takéto čaro


Jednorázový dar

Ak sa vám páči to čo robíme môžete nás podporiť jednorazovo, alebo nás podporovať pravidelne ľubovoľnou sumou. Vaša podpora by mala zabezpečiť stabilné prostredie pre manažment našich projektov.

Pokiaľ chcete pomôcť, ale nemáte čas kupovať a odnášať darčeky, môžete nám pomôcť aj jednorazovou finančnou podporou na číslo účtu vedeného vu VÚB banke: 3137619051/0200. Ako účel uveďte: Dar - My všetci.

Pre darovanie nás kontaktujte mailom

Za každú pomoc a príspevok ĎAKUJEME!