..... zachovajme si tradičnú kultúru, folklór, zvyky a materinský jazyk

Fotogaléria

.....stretnutie, príprava, koncert Umenie bez hraníc