..... zachovajme si tradičnú kultúru, folklór, zvyky a materinský jazyk

Amen Savore - My všetci

Novinky

Hudbou k úspechu
plagát


Partner stránky


Amen Savore

Občianske združenie Amen Savore - My všetci (AS) je neštátnou a neziskovou organizáciou združujúcou občanov Slovenskej republiky ako aj Slovákov alebo ich priaznivcov žijúcich doma i v zahraničí, ktorí podľa svojich schopností a možností rozvíjajú duchovné bohatsvo Rómov, rozvoj ich tradičnej kultúry, folklóru a materinskej reči, čím prispievajú k utužovaniu národnostnej identity Rómov, posilňovaniu ich súdržnosti s cieľom ich všetranného uplatnenia v demokratickej slovenskej štátnosti v nadväznosti na európske duchovné dedičstvo.

Našim dlhodobým poslaním je združovať ľudí doma i v zahraničí za účelom posilňovania súdržnosti, solidarity a národnostnej identity a to formou:

  • - spoločenských a folklórnych podujatí
  • - vyhľadávania mladých rómskych talentov
  • - poskytovania rómskych umelecky vzdelaných lektorov a pedagógov
  • - zabezpečovania festivalov rómskej hudobnej produkcie
  • - vzniku rómskeho hudobného telesa
  • - vzdelávacej a poradenskej činnosti pre rómske deti a mládež
  • - vydávania hudobných nosičov talentovaných mladých rómskych umelcov
  • - pomoci sociálne znevýhodnených talentovaných Rómov
  • - rôznych športových aktivít – boj proti drogovej i alkoholovej závislosti