..... zachovajme si tradičnú kultúru, folklór, zvyky a materinský jazyk