..... zachovajme si tradičnú kultúru, folklór, zvyky a materinský jazyk

Amen Savore - My všetci

Projekty


Našim prvým projektom je UMENIE BEZ HRANÍC, ktorý je zameraný na zmysluplné trávenia času rómskych detí a mládeže a podporuje ich umelecké aktivity a talent.
Od októbra, niekoľkokrát týždenne, sú v kontakte naši lektori s mladými rómskymi talentami a zdokonaľujú ich v tanci, speve i hre na hudobné nástroje. Rómski chlapci a dievčatá predvedú svoje umenie pred odbornou aj laickou verejnosťou na svojom záverečnom vystúpení dňa 30.1.2014 o 18:00 hod. v DK Zrkadlový háj za prítomnosti vedúcej Úradu vlády pre národnostné menšiny s p. Jedličkovou, splnomocnenca pre národnostné menšiny Petrom Polákom, zástupcov médií a nadšeného obecenstva.


Začiatkom roka 2014 občianske združenie Amen Savore začalo pracovať na ďaľšom projekte s názvom "Hudbou k úspechu", cieľom je vybavenie nahrávacieho štúdia – technika nevyhnutná na umožnenie nahrávania pre detské rómske talenty a mládež.